Lederen for ahmadiyyamuslimer over hele verden oppfordrer til en reduksjon av våpenhandel og maner til brobyggende dialog mellom nasjoner, under fredskonferansen med temaet: ”Globale konflikter og behovet for rettferdighet”

Istedenfor å reise vegger av hat som holder oss fra hverandre, bør vi bygge broer av kjærlighet som bringer oss nærmere og kan forene oss” – Hadrat Mirza Masroor Ahmad

Den 25. mars 2017 holdt den globale leder for Ahmadiyya Muslim Jama’at, den femte kalif, Hans Hellighet, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, hovedforedraget under den 14. nasjonale fredskonferansen arrangert av Ahmadiyya Muslim Jama’at Storbritannia. Arrangementet ble holdt i Vest-Europas største moské; Baitul Futuh moskeen i London med et publikum på mer enn 1 000 personer fra 30 forskjellige land. Blant deltakerne var regjeringsmedlemmer, ambassadører, akademikere, og medlemmer av forskjellige lands parlamenter i tillegg til representanter for relevante organisasjoner.

Under sin tale fordømte Hadrat Mirza Masroor Ahmad og tok sterk avstand fra terrorangrepet i London foregående måned. Han betraktet handlingen som en “barbarisk grusomhet” og uttrykte klart at alle former for voldelig ekstremisme og terrorisme bryter fullstendig med islams lære.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad sa:

Islam har nedfelt menneskelivets ukrenkelighet i kapittel 5, vers 33 fra Koranen, som sier: ”Den som dreper en person – det skal være som om han drepte hele menneskeheten; og den som ga liv til en, det skal være som om han hadde gitt liv til hele menneskeheten.”

Under arrangementet presenterte Hans Hellighet Ahmadiyyas fredspris 2016 (Ahmadiyya Muslim Peace Prize for Advancement of Peace) til Setsuko Thurlow, en overlevende etter bombingen av Hiroshima og fredsaktivist, i anerkjennelse av hennes enestående innsats i kampen for kjernefysisk nedrustning.


Under arrangementet presenterte Hans Hellighet Ahmadiyya-fredsprisen 2016 (Ahmadiyya Muslim Peace Prize for Advancement of Peace) til Ms. Setsuko Thurlow.


Hun er en overlevende etter Hiroshima-bombing og fredsaktivist, i anerkjennelse av hennes enestående innsats i kamp for kjernefysisk nedrustning.