Tilbakeblikk – Fredskonferansen

Ifølge islam søker alle religioner å bringe mennesket nærmere Gud. Gjennom kjærlighet for Gud viser mennesket kjærlighet for Hans skapninger. Fred krever tillit, ydmykhet og respekt for menneskelig liv. Ahmadiyya muslimene arbeider for fred mellom alle verdens hjørner.