Speakers at the First Nordic Peace Conference (2018)

Keynote speech of former prime minister of Norway, Kjell Magne Bondevik, at the occasion of first Nordic Peace Conference held at Baitun Nasr Mosque, Oslo.

Innleggsholdere fra den 2. fredskonferansen (2017)

Ingeborg Breines, tidligere president for International Peace Bureau, gleder seg til samarbeid med Ahmadiyya muslimsk trossamfunn. Her deltar hun på den andre fredskonferansen i regi av AMJ Norge.

Ed Brown, fra Den norske Helsingforskomité og koordinator for IPPFORB, roser Ahmadiyya muslimsk trossamfunnets motto “Love for all, hartred for none”. Her taler han til forsamling ved den andre fredskonferansen i regi av AMJ Norge.

Erling Børstad, seksjonssjef i Politidirektoratet, vektlegger viktigheten av en fungerende maktapparat og hvordan samarbeid kan hindre kriminaliteten. Her fra den andre fredskonferansen i regi av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn.

Cindy Horst, forskningssjef ved PRIO, forklarer forsamlingen ved den andre fredskonferansen i regi av Ahmadiyya muslimsk trossamfunn at humane verdier vises gjennom handling.

Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og nå leder ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, påpeker at religionen spiller en større rolle i verden idag enn man antok for få år tilbake. Han berømmer det inter-religiøse arbeidet til Ahmadiyya muslimsk trossamfunn. Her fra den andre fredskonferansen (2017) i regi av AMJ Norge.

Opptaket av alle konferanser